Các công ty xổ số tiêu hủy vé cũ như thế nào?

tiêu hủy vé xổ số

Hằng ngày các công ty xổ số cho phát hành hàng triệu tấm vé, tuy nhiên không phải ngày nào tất cả số vé đó cũng đều được mua hết cả, nhất là quay thử XSMB. Số lượng vé dư thừa, không tiêu thụ hết đó sẽ được đem đi tiêu hủy khi đã quá thời hạn lưu trữ theo quy định.

Công ty xổ số tiêu hủy vé cũ như thế nào?

Công tác tiêu hủy vé xổ số cũ rất quan trọng trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh của các đơn vị XSKT truyền thống. Bộ Tài chính cũng đã có những văn bản, thông tư hướng dẫn quy trình cụ thể việc thực hiện các bước này với nội dung rất chặt chẽ.

Quy định tổng quan về việc tiêu hủy vé

Việc tiêu hủy chúng được trải qua nhiều công đoạn có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ của Công ty và được tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

tiêu hủy vé xổ số
Các tấm vé số không tiêu thụ hết sẽ được tiêu hủy nếu quá hạn lưu trữ

Riêng những vé và cùi vé xổ số truyền thống của các kỳ phát hành có tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong thời hạn lĩnh thưởng của kỳ vé đó, thì dù hết thời hạn quy định vẫn phải tiếp tục lưu trữ cho đến khi có kết luận xử lý cuối cùng.

Để tổ chức tiêu hủy các vé đã hết thời hạn lưu  trữ thì Công ty XSKT phải lập Hội đồng tiêu hủy với các thành phần theo quy định, gồm có:

  • Đại diện lãnh đạo Công ty XSKT – Chủ tịch hội đồng.
  • Kế toán trưởng.
  • Các phòng nghiệp vụ kho vé.

Đồng thời Ban Thanh tra nhân dân của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ sẽ tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu hủy.

Công tác tiêu hủy vé xổ số

Toàn bộ quá trình này sẽ tuân thủ theo các bước sau:

Phòng Kế hoạch kinh doanh lập bảng kê vé xổ số không tiêu thụ hết đã hết hạn lưu trữ và tiến hành đề nghị tiêu hủy theo mẫu 1A/BK do Bộ Tài chính đính kèm.

Ban Thanh tra nhân dân của Công ty thực hiện kiểm tra thực tế tại kho lưu trữ trước khi Hội đồng tiêu hủy tổ chức tiêu hủy.

Hội đồng tiêu hủy kiểm tra thực tế tại kho lưu trữ, lập biên bản tiêu hủy với các nội dung chủ yếu:

  • Ngày, giờ, địa điểm thực hiện tiêu hủy; thành phần tham gia gồm những ai.
  • Ngày mở thưởng, ngày hết hạn lưu hành, ngày thu hồi.
  • Loại vé vé số lượng tiêu hủy; cách thức tiêu hủy vé xổ số.

Trước kia công tác tiêu hủy được ưa chuộng là đốt khử bụi mịn tại chỗ, tuy nhiên theo thời gian thì loại mực in vé xổ số cũng được cải tiến nhắm đối phó với vấn nạn vé số giả nên cũng có chứa một vài kim loại nặng.

Chính vì thế mà các lò tiêu hủy công nghệ cao khử mùi, khử kim loại nặng được đưa vào sử dụng nhằm bảo đảm việc tiêu hủy không ảnh hưởng nặng nề đến môi trường.

Mục nhập này đã được đăng trong Tin XSMB. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *